Podvodni protokol za praćenje stanja


Podvodni protokol za praćenje obalnog okolišnog stanja ima cilj ocjeniti ekološko stanje obalnih staništa Sredozemnog mora. Mogu ga primijeniti ronioci s autonomnom ronilačkom opremom i ronioci na dah, nakon završene kratke obuke.


Reef Check (RC) podvodni protokol za praćenje obalnog okolišnog stanja omogućuje roniocima volonterima da, nakon jednodnevne intenzivne obuke koja uključuje i provjeru njihovih sposobnosti, mogu neovisno opažati prisustvo/odsustvo i brojnost odabranih vrsta.


Vrste su odabrali RC znanstvenici na osnovu spleta kriterija koji uljučuju osnovni kriterij da vrste moraju biti vidljive i da im je moguće utvrditi identitet ispod vode, i jedan ili više sljedećih kriterija: alohtona vrsta ili vrsta zaštićena na osnovu Europskih propisa ili međunarodnih sporazuma; osjetljiva na klimatske promjene; „ekosistem inženjer”; ugrožena zbog ljudskih aktivnosti ili komercijalno izlovljena. Zajedno, ove vrste predstavljaju ključne aspekte Sredozemnih podvodnih staništa i promjena koje kroz koje ona prolaze. U slučajevima u kojima je preteško razlikovati vrste, odabran je rod, kao na primjer u slučaju dvije zaštićene Sredozemne vrste morskih konjića.

Za vrijeme obuke, roniocima se predstavlja važnost njihovog doprinosa, te uče kako tražiti i prepoznati ciljane vrste. Prije zarona, svaki sudionik odabire koje i koliko od ciljane 43 vrste će tražiti, u skladu sa očekivanim staništem i osobnim motivacijama. Sloboda izbora jamči veću pozornost i preciznost volontera budući da mogu izabrati vrste koje su im najpoznatije (smanjujući time mogučnost pogreške), vrste koje im se najviše sviđaju (čineći ronilačko iskustvo prijatnijim) ili se ograničiti na onoliko vrsta za koliko smatraju da ih mogu pratiti (smanjujući time pritisak). Ispod vode bilježe se brojnost (uz pomoć brojevnih ili opisnih kategorija, ovisno o načinu na koji se organizam može brojati) i dubinski raspon (najmanja i najveća dubina) za svaku traženu vrstu, zajedno sa vrstom staništa u kojemu je pronađena (odabranom sa liste). Vrste koje se aktivno tražilo, ali nisu pronađene, blježe se kao odsutne. Svaki volonter opskrbljen je sa plastičnom pločom na kojoj se nalaze identifikaciju crteži, kako bi im se olakšao zadatak. Zabilježene vrste, uključujući i one tražene ali odsutne, zajedno sa imenom nalazišta i geografskim koordinatama, datumom i vremenom nalaza, informacijama o vidljivosti pod vodom, dubinskim rasponom (najmanja i najveća dubina) i uloženom naporu u smislu uloženog vremena, se zatim bilježe u online bazu podataka, uz pomoć internet formulara ili aplikacije za Android mobilne telefone (Reef Check Med App, dostupna na Google Play Store-u). Svaki volonter koji je završio obuku dobiva jedinstveni osobni kod. Podaci se povremeno potvrđuju kroz proces kontrole kvalitete na osnovi automatskih filtera (npr. dosljednost među zabilježenim vrstama, prevladavajuće stanište, dubina ronjenja i zapažanja) i ručnih postupaka (npr. podudarnost između imena nalazišta i geografskih koordinata), nakon čega su slobodno dostupni putem online geografskog informacijskog sistema (Web GIS). Ukoliko podaci ne prođu uspješno kroz sistem provjere, što znači da je ustanovljen neki problem glede podataka, volonter/-i koji je/su dostavili podatke se osobno kontaktiraju kako bi se problem riješio. Nedosljedni podaci se trajno brišu tek kada ovaj posljednji korak ne dovede do zadovoljavajućeg ishoda. 


Download
Example of card for data collection
Scheda.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB

Reef Check Med App