Podvodni protokol za praćenje stanja


Web GIS mapa

Žute točke označavaju istraživanja Reef Check Med, izvršena korištenjem Podvodnog protokola za praćenje stanja, dok podaci o rasprostranjenju vrsta mogu ukljućivati dodatne podatke iz znanstvene literaure, izvještaja, upitnika i intervjua. U tom slučaju polje „rcmed“ je F (false – netočno) i „brojnost“ 1 može označavati jednostavno samo prisustvo vrste, umjesto točno procjenjene kategorije brojnosti.